Hoogbegaafd wordt vaak gekoppeld aan mensen die heel slim zijn. Het staat echter voor meer. Hoogbegaafdheid is namelijk een combinatie van drie belangrijke factoren. Een uitzonderlijk hoge intelligentie, grote creativiteit en een aanzienlijke motivatie. Het vaststellen van hoogbegaafdheid wordt veelal gedaan op basis van een IQ test, aangezien dit het enige meetbare aspect is, ondanks dat het niet de essentie vormt van hoogbegaafd zijn. Wilt u graag onze complete informatie hierover lezen? Bekijk dan nu onze website: zobegaafd! Wij geven u antwoord op alle belangrijke vragen omtrent hoogbegaafdheid!

Wat is hoogbegaafdheid?

Het is niet in één definitie te beschrijven. Er zijn door de jaren heen diverse modellen ontstaan om vast te stellen of iemand hoogbegaafd is. Het is te herkennen aan meerdere kenmerken en daarbij zijn er verschillende profielen te onderscheiden. Wij hebben onze informatie gebaseerd op het triadisch interpedentiemodel van Renzulli/Monks. Dit model heeft als uitgangspunt dat mensen hoogbegaafd zijn als zij een hoge intelligentie bezitten en daarnaast erg gemotiveerd en creatief zijn. Vaak wordt dit verward met mensen die een zeer hoge intelligentie hebben. Deze mensen worden ‘hoog intelligent’ genoemd en niet hoogbegaafd. Daarvoor dient dus tevens een hoge ambitie en creativiteit aspect aanwezig te zijn. Op onze website vindt u een zeer uitgebreide verzameling aan informatie hierover. Hierbij hebben wij tevens diverse andere modellen betrokken. Voor onderwerpen als hoogbegaafdheid bij kleuters, baby’s en volwassenen kunt u dus terecht op onze website: zobegaafd.nl.

Aspecten hoogbegaafd

Motivatie – Een lastig te herkennen aspect, want ook als je niet hoogbegaafd bent, kun je een zeer sterke motivatie hebben. Daarbij is het niet snel te zien of iemand een hoge motivatie heeft. Het wordt namelijk pas echt zichtbaar als iemand voldoende uitdaging krijgt. Is de (leer)omgeving niet een uitdaging, dan zal er geen motivatie worden getoond. Daarentegen zal er bij een goede dosis uitdaging een hoge motivatie zichtbaar worden om een bepaalde taak of opdracht succesvol af te ronden.

Intelligentie
– Met een intelligentietest of IQ test kan worden vastgesteld wat het intelligentievermogen van iemand is. Bij een score van 130 of hoger wordt over het algemeen gesproken over een hoge intelligentie. Het zijn betrouwbare onderzoeken, die echter slechts een indicatie weergeven. Het geeft een goede eerste impressie weer, maar het uiteindelijke oordeel is op basis van meerdere aspecten.

Creativiteit – Dit aspect is tevens niet eenvoudig te herkennen. Creativiteit wordt voornamelijk bedoeld in de zin van ‘hoe omgaan met het oplossen van vraagstukken of problemen’. Hoogbegaafde mensen hebben een creatief brein om oplossingen te bedenken. Een voorbeeld om dit te herkennen, is door na te gaan op welke wijze iemand een rekensom oplost. Hoogbegaafde mensen verzinnen namelijk veel creatieve manieren om vraagstukken op te lossen en zijn daarbij kritisch naar een bepaalde uitleg op school of werk.

Samengevat in woorden:

  • Hoogbegaafd zijn bestaat uit meerdere aspecten; intelligentie, motivatie en creativiteit
  • Verschillende vormen en profielen te onderscheiden
  • Veel uitdaging nodig om te presteren
  • Kritisch naar de uitleg van anderen
  • Op elke leeftijd
  • Een eigen wijze van ontwikkelen en leven
Uiteraard is er nog ontzettend veel meer te vertellen over hoogbegaafd zijn en alle vragen die hierbij komen kijken. Wij verwijzen u daarom graag door naar onze uitgebreide website: zobegaafd.nl!